Privacy policy

PRIVACYVERKLARING
Autobedrijf Mos V.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Autobedrijf Mos V.O.F. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Auto Oostdijk B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Autobedrijf Mos V.O.F. verstrekt. Autobedrijf Mos V.O.F. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw geboortedatum

WAAROM Autobedrijf Mos V.O.F. GEGEVENS NODIG HEEFT

Autobedrijf Mos V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Autobedrijf Mos V.O.F. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening aangaande uw voertuig, het aangaan van overeenkomsten en opdrachten, het versturen van nieuwsbrieven en herinneringen aan APK en/of onderhoud.

HOE LANG Autobedrijf Mos V.O.F. GEGEVENS BEWAART

Autobedrijf Mos V.O.F.bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor mailingen, pech-hulpverlening, opvragen van gegevens van uw auto, schade reparatie/afhandeling, garantie. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Autobedrijf Mos V.O.F.. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het  tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autobedrijf Mos V.O.F. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Voorbeelddocument

GOOGLE ANALYTICS

Autobedrijf Mos V.O.F..  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Autobedrijf Mos V.O.F.  bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Autobedrijf Mos V.O.F. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Autobedrijf Mos V.O.F. heeft hier geen invloed op.

Autobedrijf Mos V.O.F. heeft Google geen toestemming gegeven om via Autobedrijf Mos V.O.F. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@autobedrijf-mos.nl. Autobedrijf Mos V.O.F. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Autobedrijf Mos V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Autobedrijf Mos V.O.F. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Autobedrijf Mos V.O.F. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Autobedrijf Mos V.O.F. op via info@autobedrijf-mos.nl.

www.autobedrijf-mos.nl is een website van Autobedrijf Mos V.O.F. Autobedrijf Mos V.O.F. is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Dijkhuizen 12, 7961 AK, Ruinerwold
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01137103
Telefoon: 0522-481544
E-mailadres: info@autobedrijf-mos.nl